Anar sense samarreta pels carrers de Cambrils tindrà multa

Noticias

La renovación de ordenanzas, nos parece una buena idea

Solos demasiados los vecinos que nos olvidamos de que no vivimos solos

Solo basta ver las zonas anexas a los contenedores, los excrementos sin recoger, las papeleras llenas de cosas menos de papeles, etc, etc

L’Ajuntament aprova la nova ordenança de Convivència Ciutadana. Només estarà permès en zones pròximes a la platja i passeig marítim

Les zones aptes per anar sense samarreta serà el passeig i les platges

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment la nova Ordenança de Convivència Ciutadana, que substituirà el text aprovat l’any 2008, amb la voluntat d’adaptar les conductes tipificades al moment actual. L’Ordenança, que ha estat estancada durant els darrers anys, pretén preservar el respecte individual i col·lectiu, la tolerància en la diversitat de costums i de cultures, i la posada en valor dels espais públics, perseguint aquelles conductes que les posen en risc.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David Chatelain, ha destacat la feina que hi ha al darrera d’un text d’aquestes característiques, que “és un document que permet preservar la pacífica relació entre les persones i regular el gaudi dels espais públics”.

“Amb aquesta actualització volem garantir que les conductes incíviques es redueixin i que siguin degudament sancionades, ja que en molts casos la ciutadania ha pogut tenir la sensació que existeix una certa impunitat quan es tracten aquestes qüestions”, ha explicat Chatelain.

En aquest sentit, el regidor ha apuntat que “s’ha treballat un text que incorpora moltes novetats i que vindrà acompanyat d’un quadre de sancions actualitzat, tot i que es poden substituir les multes per treballs en benefici de la comunitat en certs supòsits”.

L’ordenança pretén preservar el respecte individual i col·lectiu, la tolerància en la diversitat de costums i els espais públics

La nova Ordenança inclourà novetats en molts àmbits. A tall d’exemple, s’incorporen conductes considerades impròpies, com l’assetjament sexual, l’exhibicionisme, i en general els actes contra la llibertat o indemnitat sexual que no siguin constitutius de delicte (ja que en aquests supòsits s’ha d’aplicar el Codi Penal).

 

Tanmateix s’han recollit propostes que s’havien aprovat en forma de mocions als plenaris, com les sancions pel fet de transitar pel municipi sense samarreta (tret dels llocs on és habitual el seu ús, com la banda de mar dels passejos marítims o els espais d’accés a les platges). També es regula la prohibició de la mendicitat, però incorporant tot un seguit de mesures per tal de reconduir els possibles infractors cap els serveis socials.

Una altra novetat és una regulació més específica de l’incivisme al voltant de la gestió dels residus urbans, incorporant normes relatives al correcte ús dels contenidors. El control del compliment de la normativa comptarà amb una campanya específica i una ampliació de la gestió dels residus orgànics dels restaurants que millorarà substancialment la situació de les bateries de contenidors.

Respecte als animals, s’enduriran les sancions per defecacions de gossos als carrers que no siguin recollides, i a partir de l’entrada en vigor serà obligatori netejar amb aigua les zones on els animals facin les seves miccions. La resta de qüestions relatives a les mascotes es desenvoluparà posteriorment en una ordenança específica reguladora de la tinença d’animals domèstics.

Les sancions queden graduades en funció del grau d’importància del fet, establint-se com a lleus, greus i molt greus, amb multes de fins a 3.000 euros que es poden reduir en un 50% si es paguen al comptat. La reiteració es considera element agreujant com a mesura dissuasiva.

El text, que s’ha sotmès a exposició pública perquè els cambrilencs i cambrilenques poguessin fer-hi la seves aportacions, també incorpora també diverses qüestions relatives al foment de la participació ciutadana per tal de potenciar la col·laboració amb entitats veïnals i associacions ciutadanes que tinguin entre els seus objectius el foment de la convivència i el civisme. Es preveu que l’Ordenança entri en vigor durant el mes d’abril, una vegada aprovada definitivament.

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.