Associacions de veïns de Cambrils al-legacions

Noticias

 Tal como decíamos en notas anteriores, éste es el escrito de alegaciones que hoy lunes se ha presentado al Ayuntamiento de Cambrils

También se pasará copia a todos los partidos políticos y a la prensa”

Associacions de Veïns de Cambrils, en representació dels nostres veïns, exposem el nostre desacord, contra el presumpte  manteniment sobre l’Impost de l’IBI de  Bens hi Immobles

Després del  últim Plenari del Ajuntament del passat 29-09-15, on  es van  aprovar les noves Taxes Municipals. Presentem, nostra total disconformitat a les mateixes, especialment a la referida al manteniment de l’IBI, en base als  següents criteris:

Quant per necessitats pressupostaries ens van incrementar l’IBI en un 20% (segon el Govern Municipal del moment)  per la situació de crisis i poder mantenir els serveis, ens vam trobar amb l’afegit del 10% un nou impost imposat pel Govern Central.

Això va suposar un Total, d’un 32% , hi ha que van incrementar el 10% damunt del 20%, en l’impost de l’IBI, import que va recaure als ciutadans.

Gracies a la impressionat pressió de la ciutadania, el Govern Municipal del moment es va comprometre a una rebaixa progressiva del IBI.

Com la imposició del Govern Central que tenien els Ajuntaments de cobrar el 10% per el 2016  ha quedat exempta i per tant  no s’ha d’aplicar. Creiem que es just hi demanem, que aquest import del 10%,  que abonava el CIUTADA  quedi anul·lat en el rebut del 2016.

El Govern Municipal no ignora aquesta ordre. Volem hi exigim que de la mateixa manera que la van  complir i la van aplicar al poble ara facin el mateix i la retornin al poble.

Ens prenen per ignorants, les explicacions que van donar  al Ple no convencen a ningú, que no en pugen els impostos referents del 2015 al 2016 ? QUE ENS VOLEN PRENDRE EL PEL?. Ja ens heu ajustat massa el cinturó, ara ens correspon i ens mereixem afluixar-lo.

Pels qui tenim la sort de tenir un salari, ens apliquen l’increment relacionat amb l’IPC. L’IBI, no ha de ser una excepció

Tot  l’ exposat anteriorment, ens porta al coneixement de que l’Administració Econòmica del Ajuntament no e´s la més optima. Tan sols hem d’observar els pressupostos anuals ( els que reflexats en la web municipal) per donar-se compte, de que moltes, moltíssimes partides, son exactament iguals d’un any a l’altre. Un simple “copiar i pegar”

Hi han partides, que mereixen una especial atenció de les quals citem unes poques a títol orientatiu, de les molets que presenten dubte.

5a – Perquè s’han adquirit diversos Apple IPhone6?

5b-  Gestió i tractament  de residus.

5c –  Administració general de comercio, turisme y Pimes

5d – Retribucions salarials. Algú sap quantes persones cobren una nòmina de l’Ajuntament?

5e – Quantes empreses municipals tenim?, quantes son las persones que les controlen?

5f – Quins criteris es  segueixen per  determinar quines tenen de ser les inversions anuals?

5g – Etc., etc., etc.

No ens queda més remei que exigir una revisió exhaustiva i completa dels comptes i  pressupostos municipalsRevisió y control que s’ha de fer  a través dels partits polítics, amb el suport, recolzament i supervisió de la ciutadania de Cambrils.

Per tot l’exposat, demanem a l’ Ajuntament que no es porti a terme lo pressupostat referent al impost de l’ IBI. Hi tinguin present la nostra voluntat d’auditoria i seguir totes i cada una de les comptes municipals.

TOT SEGUIT ELS VOLEM EXPOSAR MES ARGUMENTACIONS, ACOMPAYATS D’UNS GRAFICS  ON ESTAN BEN REFLEXATS ELS INCOMPLIMENTS DELS POLITICS ENVERS EL POBLE, AIXI COM ELS  COMPTES

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.