El govern municipal acorda l’ajornament d’impostos i taxes municipals un mínim de tres mesos

Noticias

Muy bien, hace pocas fechas subíamos una noticia en la misma línea

Aplaudir cuando se hacen las cosas bien y con sentido común, debería ser la tónica de las noticias que llevamos a nuestra web

Entre les mesures econòmiques acordades hi ha l’avançament del pagament de factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible

Edifici consistorial

El govern municipal de l’Ajuntament ha aprovat un primer paquet de mesures econòmiques i fiscals per pal·liar els efectes de la crisi sanitària sobre la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les empreses. Entres les mesures extraordinàries acordades per l’equip de govern municipal hi ha l’ajornament del pagament d’impostos i taxes de caràcter general. Així doncs, l’Ajuntament amplia per un període mínim de tres mesos el pagament de l’Impost de Béns Immobles, l’Impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa de recollida d’escombraries i la taxa de gual.

D’altra banda, s’ha acordat la suspensió del cobrament, i en el seu cas devolució, de rebuts de serveis municipals no prestats per l’aturada de l’activitat i el tancament de les instal·lacions. L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de la quota de les escoles bressol municipals durant el temps que aquestes estiguin tancades. A més, retornarà l’import proporcional de les quotes de l’Escola Municipal de Música, així com qualsevol import pagat per les persones usuàries de serveis no prestats d’Esports, Cultura, Educació o Benestar Social. També cal recordar que  les zones blaves i taronges són gratuïtes des del 14 de març al migdia per facilitar el confinament.

Pel que fa a l’activitat comercial, els titulars d’establiments amb llicències per l’ocupació de via pública (terrasses) queden exemptes de pagament mentre duri la situació d’emergència. De la mateixa manera, els establiments tancats per imperatiu legal no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial durant l’aplicació d’aquesta mesura d’emergència. L’Ajuntament tampoc cobrarà la taxa als paradistes del mercat ambulant fins que no es reprengui l’activitat.

Avançament del pagament de factures

En relació a les empreses que presten serveis a l’Ajuntament, el govern de Cambrils ha decidit avançar el pagament de factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per dotar-los de liquiditat el més aviat possible. L’Ajuntament també indemnitzarà a les empreses de serveis ordinaris i no essencials per l’administració que han vist suspesos els seus contractes per raons de causa major. És el cas de la neteja d’escoles, el manteniment de parcs i jardins o la senyalització de la via pública, entre altres.
L’alcaldessa ha explicat que el govern municipal segueix estudiant noves mesures per pal·liar els efectes econòmics i socials provocats pel coronavirus. A més, reclama a la Generalitat i l’Estat els màxims esforços per poder donar resposta a l’emergència en l’àmbit local. En aquesta línia, l’alcaldessa ja ha mantingut converses amb Ports de la Generalitat per demanar que flexibilitzi tots aquells impostos i taxes de la seva competència. Així mateix, segueix reclamant a l’Estat que flexibilitzi les lleis d’estabilitat pressupostària per  disposar dels recursos necessaris per fer front a la difícil situació derivada de l’emergència.

Mesures econòmiques

Impostos i taxes de caràcter general
-Ajornament d’un període mínim de tres mesos dels següents impostos i taxes:

-Impost de Béns Immobles
-Impost de vehicles de tracció mecànica
-Taxa de recollida d’escombraries
-Taxa de gual.

-Zones blaves i taronges

-Gratuïtat de l’estacionament regulat durant el confinament

-Activitat comercial

-Terrasses. Els titulars de llicències d’ocupació de via pública no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència.
-Taxa de recollida de la brossa comercial. Els establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal que no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial.
-Mercat ambulant. Els paradistes que han vist suspesa la seva activitat no hauran de pagar la taxa fins que es pugui reprendre.
Empreses que presten serveis a l’Ajuntament
-Avançament del pagament de factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible.
-Indemnització econòmica a les empreses amb contractes suspesos per raons de força major que presten serveis ordinaris i no essencials per a l’administració com la neteja d’escoles, el manteniment de parcs i jardins o la senyalització de la via pública.

-Famílies

-Escoles bressol municipals. Les famílies queden exemptes de pagar la quota de les escoles bressol municipals mentre estiguin tancades.
-Escola Municipal de Música. Es retornarà a les famílies l’import proporcional de l’Escola Municipal de Música del temps que el servei estigui tancat.
-Altres serveis aturats. Devolució dels imports pagats per persones usuàries de serveis no prestats per part de l’Ajuntament, com ara Esports, Cultura, Educació o Benestar Social.

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.