Es congelen l’IBI i la taxa d’escombraries per a l’exercici de 2022

Noticias

No sé si calificar esta noticia como buena, o simplemente decir que es una noticia sobre los impuestos que pagamos

No es la primera vez que nos congelan el IBI, pero modifican al alza el valor catastral y ya tenemos la trampa montada

Hasta que no vea el nuevo recibo y compruebe que no hay incremento, soy incapaz de creer lo que dicen los políticos

Para concluir, los que ahora mandan son los que pedían se bajaran los impuestos cuando estaban en la oposición. Políticos….

El ple ordinari celebrat ahir al matí va aprovar, inicialment, les ordenances fiscals per a l’any 2022; els dos grups de l’oposició –JxC i ERC– es van abstenir

El regidor d’Hisenda, David Chatelain, va fer l’explicació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022

El ple ordinari, celebrat ahir al matí, va incloure, de manera urgent, l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l’any 2022. En aquest punt, el regidor d’Hisenda –David Chatelain– va ser l’encarregat de donar detall de les qüestions més destacades. Chatelain va anunciar que, «es congelen les principals figures impositives, com són l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa d’escombraries». De fet, l’únic increment destacable és una petita pujada de 10 cèntims d’euro en les tarifes de zona blava per a no residents a Cambrils per tal d’igualar tarifes amb els municipis de l’entorn.

D’altra banda, el regidor d’Hisenda va explicar algunes de les principals novetats i les noves bonificacions que s’establiran. Com a novetats, la taxa d’escombraries es podrà reduir com a part d’un programa d’incentiu de l’ús de la deixalleria, que permetrà tarifes progressivament més econòmiques que podran representar una rebaixa de 25 euros respecte a la tarifa general. També cal destacar que els cambrilencs i cambrilenques propietaris d’un vehicle en règim de renting podran obtenir la seva consideració com a resident a efectes de zona blava.

Bonificacions per a la implantació de l’energia solar d’autoconsum

Les noves bonificacions també comportaran deduccions d’un 50% del rebut de l’IBI a les naus en zona industrial que apostin per l’energia solar per al seu autoconsum, sempre que no superi una potència de 10 kW. Tanmateix, es bonificaran les instal·lacions fotovoltaiques per a alimentar les zones comunes en habitatges plurifamiliars. Amb aquesta mesura cada habitatge podrà gaudir d’un 5% d’estalvi en la quota de l’Impost de Béns Immobles.

Es recupera la taxa d’ocupació de la via pública però amb descomptes respecte l’any 2019 per a contribuir a la recuperació econòmica

Per altra banda, amb la millora de la situació epidemiològica i la pràctica retirada de totes les mesures i restriccions aplicades durant la pandèmia, es recupera la taxa d’ocupació de la via pública però amb descomptes respecte l’any 2019 per a contribuir a la recuperació econòmica. Les taxes quedaran reduïdes en un 10% en el cas de les ocupacions de caire anual (que ja suposen un estalvi respecte a la suma de les taxes de temporada d’hivern i d’estiu sumades), i en un 20% per les ocupacions de temporada d’estiu.

L’ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua, presenta una modificació per tal d’ajustar els percentatges d’aplicació al TRLRHL (Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), però la recent declaració d’inconstitucionalitat de certs articles per part del Tribunal Constitucional obligarà a un ajust normatiu, ja que a hores d’ara aquesta ordenança no es pot aplicar.

Finalment, amb la finalitat de promoure la reposició d’establiments i empreses que han hagut de tancar amb motiu de la pandèmia, l’Ajuntament manté la deducció del 20% en llicències i comunicacions d’activitat en l’ordenança que regula la taxa de llicències o comunicacions d’obertura, i l’exempció de la taxa de tramitació de l’impost d’obres.

David Chatelain, regidor d’Hisenda: «Nosaltres ens vam trobar amb una memòria pràcticament tancada i el que s’ha fet és incloure algunes modificacions»

Tot seguit el regidor d’Hisenda –David Chatelain– va donar resposta a les propostes presentades per ERC i que havien estat lliurades en el decurs de la comissió informativa celebrada el passat dijous. Unes propostes que incloïen bonificacions i mesures en l’IBI, l’IAE i l’ICIO per tal d’ampliar el parc d’habitatges de lloguer accessible, l’execució de noves instal·lacions renovables i la promoció de contractació de treballadors. Tal com va exposar Chatelain, «sobre la primera proposta que fa esment a l’ordenança de l’IBI per bonificar aquells propietaris que posin un habitatge desocupat a disposició de la Borsa de Lloguer municipal. La proposta disposa de cobertura legal, però entenem que la formulació de la proposta d’ERC no acaba de ser prou equitativa. Acceptem l’esmena, però canviant la redacció a la següent manera: tindran una bonificació màxima del 90% sobre l’IBI, els bens immobles destinats a lloguer social i gestionats per la Borsa d’habitatge per una durada superior a un any natural». La resta de propostes d’ERC, tal com va anar comentant Chatelain, van ser rebutjades per l’equip de govern. En conclusió, el regidor d’Hisenda va afegir que, «el document de memòria es va elaborant al llarg de l’any, nosaltres ens vam trobar amb una memòria pràcticament tancada i el que s’ha fet és incloure algunes modificacions».

Lluís Abella (JxC): «Porten 2 anys reclamant una baixada de l’IBI i resulta que ara que tenen l’oportunitat de fer-ho, no ho fan»

En el torn de l’oposició, el portaveu de JxC –Lluís Abella– va avançar el vot d’abstenció del seu grup i va explicar que, «el 80% d’aquestes ordenances venien treballades pel govern anterior; el que vostès presenten són les nostres ordenances amb la incorporació d’alguna modificació. Primer, ens sobta que alguns partits que abans estaven a l’oposició i que porten 2 anys reclamant una baixada de l’IBI, resulta que –ara que tenen l’oportunitat de fer-ho–, no ho fan. Això a què és degut? A l’òptica que et dona depenent de la cadira on estàs assegut? O que, un cop més, demostren que de credibilitat i coherència en la seva paraula és zero».

Camí Mendoza (ERC): «L’aprovació d’ordenances que proposen és totalment continuista, sense canvis substancials»

Per part d’ERC, la seva portaveu Camí Mendoza va celebrar que l’equip de govern hagués donat resposta a les propostes d’ERC per tal que fossin introduïdes, malgrat que es va queixar que havien tingut poc temps per estudiar la memòria. Va criticar que, «l’aprovació d’ordenances que proposen és totalment continuista, sense canvis substancials només amb alguna incorporació tècnica. Em sobta no trobar aquelles profundes reformes que plantejaven i d’aquells canvis importants que reclamaven. Aquests canvis no queden reflectits ni tenen cap proposta per a l’any 2022. ERC sí hem fet la feina, amb tot el seguit de propostes que hem presentat».

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.