L’Ajuntament de Cambrils fa públic el calendari del contibuen per el 2017

Noticias

Adjuntamos el Calendario del contribuyente para este ejercicio 2017

Os servirá para tener una orientación sobre los recibos que veremos cargados en nuestra cuenta

L’Ajuntament de Cambrils repartirà per tots els immobles el calendari fiscal per a l’exercici 2017 aprovat per la Junta de Govern Local. La informació pels contribuents ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) del 29 de desembre i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El calendari estableix el període de pagament voluntari per als tributs periòdics, que no requereixen notificació individual. En la següent taula podeu consultar les dates de pagament per l’any 2017, amb indicació de la data de càrrec per als rebuts que estan domiciliats.

 Concepte Període voluntari  Data del càrrec bancari
Taxa de guals   De l’1 de març al 2 de maig  3 d’abril
Impost sobre vehicles
de tracció mecànica 
 Del 13 d’abril al 13 de juny  15 de maig
Impost sobre Béns
Immobles-Urbana (IBI)
Primer venciment: del 3 d’abril al 5 de juny
Segon venciment: de l’1 de setembre al 2 de novembre
2 de maig (primer)
2 d’octubre (segon)
Impost sobre Béns
Immobles – Caract. Especials
 Del 15 de juny al 16 d’agost  14 de juliol
Impost sobre Béns Rústics – Rústica  Del 15 de juny al 16 d’agost  14 de juliol
Taxa d’escombraries habitatges  Del 15 de juny al 16 d’agost  14 de juliol
Taxa d’escombraries locals
amb activitats
 Del 15 de juny al 16 d’agost  14 de juliol
Taxa d’escombraries locals
sense activitat
 Del 15 de juny al 16 d’agost  14 de juliol
Impost sobre activitats
econòmiques
 Del 16 d’octubre al 18 de desembre  16 de novembre

 

Per domiciliar pel banc el pagament d’aquests tributs cal trucar al 977 794 579 (OAC). El pagament es pot fer a qualsevol de les entitats col·laboradores, amb el document de pagament o tríptic facilitat per l’OAC o al Departament de Recaptació. L’horari d’atenció al públic del Departament de Recaptació és de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores. El pagament també es pot fer per internet, a través d’aquest enllaç.

Congelació d’impostos
El govern va congelar tots els impostos per a l’any 2017 en les ordenances fiscals aprovades per Ple el passat 30 de novembre. A més, les ordenances incorporen millores per facilitar-ne el pagament. Entre altres mesures, s’ha ampliat l’import a partir del qual cal aportar garanties en la sol·licitud d’ajornament i fraccionament del pagament del deute tributari. També s’han ampliat els terminis de fraccionament en funció de la quantia del deute. A més, en matèria de l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’ha allargat el termini d’un a tres mesos per a la presentació de sol·licituds de bonificacions per a les famílies nombroses.

Pla Especial de Pagaments
Les persones que ho hagin sol·licitat s’acolliran al Pla Especial de Pagaments per pagar de manera fraccionada els tributs periòdics. En aquests casos, el pagament es realitzarà en sis quotes mensuals i fins a dues de regularització sense interessos.
Aquest és el primer any que hi ha la renovació automàtica dels Plans Especials de Pagament d’aquells que ho va sol·licitar per a l’exercici 2016 i que no han demanat el desistiment, evitant així haver de presentar la sol·licitud cada any i gestions innecessàries pel contribuent.
Entre renovacions de l’any 2016 i noves sol·licituds, uns 560 contribuents han demanat acollir-se al pagament fraccionat dels tributs.

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.