Tots els grups polítics del consistori manifesten el seu malestar pel fet que Cambrils hagi estat exclòs del Pla Director Urbanístic de l’àrea metropolitana de Tarragona

Noticias

Este comentario es continuación del publicado sobre este mismo asunto

Veamos, nuestro ayuntamiento se entera a principios de julio que Cambrils queda fuera del Pla Director Urbanistic PDU i hasta hoy, 27 de julio, no hace una manifestación pública de su desagrado

Vale que la hacen al unísono todos los grupos políticos, pero, ahora es cuando vienen los peros……

Porqué se ha tardado tanto?

Es que Cambrils cuenta para algo?

Sabe la Generalitat que existimos?

Ese PDU, es bueno para Cambrils?, y si lo es, los argumentos que hemos leído nos parecen más bien pobres

En fin, que nos han saltado y ya veremos lo que pueda acarrear

Nosotros pensamos que debemos estar en ese PDU, forzosamente traerá obligaciones pero también marcará la relevancia que tenemos y se nos oirá en foros supra municipales

Aquest matí, just a l’inici del ple ordinari virtual que a hores d’ara s’està celebrant i que correspon al mes de juliol, s’ha llegit un manifest conjunt que ha estat llegit pels diferents portaveus dels partits polítics, a més del regidor no adscrit

Imatge del ple que a hores d’ara s’està celebrant de manera virtual

La postura del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de deixar Cambrils fora del Pla Director Urbanístic per ordenar l’àrea metropolitana de Tarragona ha tingut la resposta per part de tots els grups polítics que conformen el consistori cambrilenc. Aquest matí, just a l’inici del ple ordinari virtual que a hores d’ara s’està celebrant i que correspon al mes de juliol, s’ha llegit un manifest conjunt que ha estat llegit pels diferents portaveus dels partits polítics, a més del regidor no adscrit. En aquest manifest es reivindica la posició estratègica de Cambrils i també es mostra el malestar «per ser exclosos de l’inici del procediment de formulació del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona». Recordem que el passat 6 de juliol el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat donava a conèixer una primera reunió informativa amb els alcaldes de les sis poblacions incloses inicialment en aquesta àrea metropolitana de Tarragona. Les sis poblacions són: Tarragona, Reus, Salou, la Canonja, Constantí i Vila-seca, mentre que Cambrils en va quedar fora.

Manifest conjunt contra l’exclusió de Cambrils al Pla Director Urbanístic de l’àrea metropolitana de Tarragona

Si bé és cert que Cambrils es troba actualment integrat al Pla del sistema costaner (PDUSC), per raons òbvies, ens ha sobtat enormement que el consistori no hagi estat convocat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a la reunió del passat dia 6 de juliol, relativa a la creació del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona, llur objectiu és ordenar l’àrea metropolitana de Tarragona, la segona més gran de Catalunya després de la de Barcelona. Únicament només sis municipis han estat convocats per a la seva assistència.

D’acord amb la informació que es desprèn directament de la pàgina web de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (https://www.atmcamptarragona.cat/noticies/1393), l’objectiu del Departament de Territori i Sostenibilitat és crear un instrument de plantejament supramunicipal per consensuar l’ordenació de les infraestructures, especialment les ferroviàries i dels espais oberts, pel que el sistema urbà del Camp de Tarragona definirà el model urbà de la realitat metropolitana, que donarà coherència entre d’altres a la gestió de la mobilitat del territori.

Val la pena emfatitzar que el municipi de Cambrils ni ha estat convocat a la reunió inaugural, ni se’ns ha informat prèviament de per què no ho estaria. Tal i com ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a la premsa, les raons al·legades han estat que l’absència del nostre municipi a la reunió inaugural, responen a criteris purament tècnics i no polítics, i que el Departament únicament ha realitzat una selecció de sis municipis basada en criteris sobre el nucli i l’entorn industrial de què estan envoltats.

Sobta, per tant, que la informació de la pàgina web de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona només faci referència als sis municipis que conformen la realitat metropolitana de Tarragona, excloent a d’altres que per les seves potencialitats i fonts generadors de mobilitat també són susceptibles d’incloure’s en el Pla. Per tant, la selecció dels sis municipis assistents no sembla tenir simplement un caire ‘aleatori’.

No es posa en dubte que Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, La Canonja i Constantí no siguin territoris amb un pes important al Camp de Tarragona, però convé recordar al Departament de Territori i Sostenibilitat que Cambrils actualment té una posició estratègica i preponderant al territori:-esdevé un pol turístic de primer ordre, tenint en compte la concentració d’oferta hotelera i de segona residència que hi té lloc-és un centre generador de mobilitat de primer ordre, al posseir la principal estació de ferrocarril de la Costa Daurada, es troba integrat tarifàriament dins el sistema de transport públic del Camp de Tarragona-esdevé la capital gastronòmica de la Costa Daurada-posseeix una densitat de població important, prop dels 40.000 habitants.

Convé recordar, que la legislació que regula els plans directors urbanístics (PDU), preveu que la programació de qualsevol política de caire supramunicipal ha d’estar concertada amb la participació dels ajuntaments directament afectats territorialment en el sí de la tramitació. Per tant, és evident que ja no només pel pes del seu potencial econòmic i urbanístic fan indiscutible la presència de Cambrils en qualsevol actuació de planejament estratègic del territori de caire supramunicipal, sinó que com a part afectada directament per la delimitació territorial de la nova àrea d’activitat econòmica.

Per tot l’exposat, des de l’Ajuntament de Cambrils volem manifestar públicament el nostre malestar per ser exclosos de l’inici del procediment de formulació del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona i volem reivindicar la nostra posició estratègica com a municipi en el mateix, per això farem arribar el nostre desacord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i li demanarem que accepti la nostra participació tan a nivell tècnic com institucional.

 

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.