Tranvía Cambrils- Salou- Port Aventura – Tarragona

Noticias

Seguro que todos hemos oído hablar de la retirada de las vías del tren que pasan por nuestro municipio

En otras noticias anteriores ya hacíamos referencia a la posibilidad de sustituir el trazado ferroviario por una línea de tranvía

La idea parece buena, aunque existe un grupo que no comparte esa futura línea de tranvías

Sea lo que sea, no deja de ser positivo la eliminación de la actual vía del tren, pero, para cuando?

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està finalitzant la redacció de l’estudi previ d’implantació d’un tren tram¬via a l’actual línia ferroviària Cambrils-Salou-PortAventura¬Tarragona un cop la via del tren quedi alliberada amb la posada en funcionament del nou Corredor Mediterrani, actualment en proves. Així ha respost a la Mesa del Parlament sobre el compliment de la Resolució 39/ XII de la Cambra sobre l’impuls del projecte, la qual es va aprovar a la Comissió de Territori el 12 d’octubre de l’any passat.

 

La Generalitat considera que el futur tren-tramvia , un projecte llargament reivindicat pels municipis del Camp de Tarragona per facilitar el flux de passatgers entre els principals municipis tindrà una demanda total estimada de 2,5 milions de passatgers a l’any.

Mentre finalitza l’estudi a què es va comprometre, la Genera­litat recorda el document con­sensuat per la Generalitat amb els ajuntaments on recull que haurà de ser el gestor d’infraes­tructures Adif qui procedeixi al desmantellament de les vies del tren i la seva posterior integració urbana.

En la resolució impulsada pel grup En Comú Podem i esme­nada per JxCat i ERC —aprovada a l’octubre de l’any passat— el Parlament de Catalunya va ins­tar el Govern de la Generalitat a reclamar el traspàs de la línia ferroviària en el tram on haurà de circular, en el futur, el tren tramvia. En aquest sentit, el De­partament de Territori ha infor­mat que ha sol.licitat a Foment «l’establiment dels mecanismes necessaris per fer possible la futura implantació d’un sistema de tren tramvia». Territori tam­bé ha demanat a Foment l’estudi conjunt dels instruments i figu­res operatives per a implementar els possibles canvis en la titularitat de les vies del tren.

A l’espera de la finalització cas l’estudi previ, no hi ha detalls sobre les característiques i parades del fatur tren lleuger, en cas de materialitzar-se. El departament de Territori només avança que «els paràmetres de disseny utilitzats per a la definició de la integració territorial i els punts de parada als àmbits urbans són els habitualment utilitzats per aquest tipus de sistema de trans­port». En cas de tirar endavant, això sí, el seu desplegament es

Territori  ha  demanat  a  Foment l’estudi sobre el canvi de titularitat de les vies

faria per fases, tal com es recull en la proposta d’actuacions co­ordinada amb els ajuntaments del Camp de Tarragona per on discorrerà. Tot i que en la resolu­ció s’instava al Govern a convo­car el Consell de Mobilitat Català per a informar sobre el projecte de tramvia, l’executiu català no ho considera necessari de mo­ment, tenint en compte que es troba en tràmit i que la proposta ha estat consensuada amb els  ajuntaments afectats. No des­carta, però, informar a aquest òrgan i també al Consell Terri­torial de Mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona quan estigui més avançat.

Convé recordar que el pro­jecte d’aprofitament de la línia ferroviària que, a hores d’ara, es­quartera bona part dels munici­pis de la Costa Daurada central, és una demanda a la qual s’ha sumat recentment el Síndic de Greuges. El Síndic de Greuges feia aquesta petició el juny del passat any i es pronunciava a raó de més de 200 queixes des de principi d’any pel desmantella-ment d’aquest tram. El Síndic de Greuges apuntava que desmun­tar l’estructura de vies deixava sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat dels usu­aris de la xarxa de Rodalies de Catalunya per la «llunyania de la variant del corredor mediterrani respecte als municipis de Salou o Cambrils, que, a més, perden la connexió entre Si».

Deja un comentario, solo usuarios registrados

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.